: ۱۳۸۵/۰۲/۱۵ : ۱۷۷
تعداد رای : ۰

تبیین راهبرد 10 ساله توسعه فناوری نانو

اگر چه فهم بخشی از پدیده های مقیاس نانو از ده ها سال قبل مطرح بوده است، شناخت عمومی روندها، مفاهیم پایه و حوزه های تأثیرگذاری فناوری نانو در دهة اخیر صورت گرفته و از ابتدای قرن جدید میلادی به عنوان یک فناوری اساسی و کلیدی آینده و محرک موج جدید نوآوری های فن اورانه، در مجامع فعال جهانی شناخته شد و از آن سال به بعد مورد توجه دولت ها قرار گرفت. برخورد کشورهای پیشرو در علم و فناوری، با این پارادایم جدید، عمدتاً با هدف پیشتازی جهانی و خیز برداشتن برای منافع اقتصادی بزرگ همراه بوده است. ماهیت بسیار گستردة این فناوری، تعامل نزدیک و زیاد آن با علوم و فناوری های موجود و تأثیرات زیاد اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه ریزی بلند مدت و چند بخشی را برای توسعه می طلبد و در اکثریت کشورهای فعال در این حوزه نیز این امر مورد تاکید قرار گرفته است .
در کشور ما نیز ضرورت داشتن برنامة بلند مدت برای توسعه فناوری نانو مورد توجه مسئولان و متخصصان کشور بوده و تشکیل ستاد ویژة توسعه فناوری نانو نیز با همین هدف صورت گرفته است. بعد از اجرای اقدامات ترویجی و پذیرش فناوری نانو به عنوان یکی از اولویتهای فناوری کشور توسط متخصصان و همچنین دستگاههای اجرایی و تدوین برنامه های توسعه این فناوری در دستگاههای مختلف، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در شهریورماه ۱۳۸۲ به دستور رئیس جمهور تشکیل گردید . تدوین برنامه بلندمدت در جلسات ستاد مورد تاکید قرار گرفت و مراحل اجرایی آن در سال ۱۳۸۳ آغاز گردید. همزمان با تدوین این راهبرد، برنامه کوتاه مدت ستاد نیز در چهار حوزه ترویج، توسعه منابع انسانی، شبکه زیرساخت آزمایشگاهی و طرحهای کوتاه مدت اجرا گردید تا پایه ای برای اجرای برنامه بلندمدت باشد. تدوین راهبرد و مطالعات گسترده به منظور پشتیبانی آن در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت و نتایج آنها در جلسات متعدد شورای هماهنگی ستاد طرح گردید . همچنین بخش اول راهبرد شامل چشم انداز، مأموریت، سیاست ها، اهداف کلان و راهبردها در جلسه مورخ ۸۳/۹/۳ ستاد به تصویب رسید و مقرر گردید پس ازتکمیل بر اساس بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیات دولت برسد. پس از آن برنامه های اجرایی پیشنهادی به دستگاه های عضو ستاد ارسال شد و در نهایت با جمع بندی نظرات، مجموعة حاضر، تهیه شده است. این مجموعه شامل چشم انداز، مأموریت، اهداف کلان، سیاست ها، راهبردها، برنامه های اجرایی و ساختار ستاد می باشد. دورة ۱۰ سالة برنامه، به ۳ افق ۲ ساله (کوتاه مدت )، ۵ ساله (میان مدت ) و ۱۰ ساله (بلندمدت) تقسیم شده است. در هریک از این ۳ افق با توجه به رشد فناوری نانو، اقداماتی باید انجام گیرد که در این برنامه اهداف کمی در بخش ورودی ها و خروجی ها، برای افق ۲ ساله مشخص شده است . این دوره در واقع، دورة ایجاد آمادگی ها و تامین پیش نیازهای توسعه خواهد بود؛ اگرچه انتظار می رود دستاوردهایی نیز برای کشور ایجاد شود که در جای خود اشاره شده است. به منظور تشریح رویکردهای حاکم بر هر یک از بخش های سند، گزارش حاضر تهیه شده است و در آن به اختصار، چشم انداز، مأموریت، اهداف، راهبردها و برنامه های اجرایی سند تبیین شده است و قطعا دارای نواقصی است که به مرور باید اصلاح گردد. امید است با اتکال به خداوند متعال و حضرت ولی عصر (عج ) و تلاش روزافزون مردم و دو لت با اجرای این سند، اثرات قابل توجهی در زندگی مردم و اقتصاد کشور پدیدار گردد.

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha