: ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ : ۳۳۶
تعداد رای : ۱

مدل سیاستی نهادینه سازی توسعه فناوری نانو در ایران: تجربه تدوین سند ده ساله اول

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فناوری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه و خلق ثروت مورد نظر سیاستگذاران کشور قرار گرفته و کشور در این راه، موفقیتها و شکستهایی را تجربه نمود. یکی از تجربیات موفق توسعه فناوری، فناوری نانو می باشدکه توانسته در سطح بین المللی نیز ایفای نقش کند. نظر به اینکه مدلهای توسعه فناوری، ارتباط نزدیکی با ویژگیهای بومی، نهادی و اجتماعی هر منطقه دارند، لذا شناخت این مدلها و مستندسازی آنها امری ضروری است تا از این طریق، ضمن انباشت دانش، الگوی فکری برای برنامه های آتی توسعه فناوری نیز تهیه شود. در این پژوهش، تجربه تدوین سند ۸۰ ساله توسعه فناوری نانو در ایران به وسیله مصاحبه با بازیگران اصلی مشارکتکننده در آن، با هدف پی بردن به اهداف، سیاستها و دلایل تهیه سند توسعه فناوری در بازه زمانی ۱۳۸۰-۱۳۸۲ ه.ش مستندسازی شده است. سپس، تجربیات بدست آمده تحلیل شده و یک مدل توسعه فناوری بومی مبتنی بر جهان بینی و ارزش های اجتماعی توسعه داده شده است.
  از نیمه دوم دهه ۱۹۴۰ به بعد، مجموعه ای از موضوعات و باورها درباره علم رواج پیدا کرد، مانند: علم، به مثابه نیرویی قدرتمند برای ایجاد تحول مفید یا زیانبار. دولت های جدید برای حل مسائل اجتماعی و اقتصادی خود به طور روز افزون به علم روی می آوردند. از این علم که به پیروزی در جنگ کمک کرده بود، اکنون انتظار میرفت که برای برقراری صلح نیز یاری کند. صرف هزینه های دولتی در زمینه علم و فناوری در سطح جهان و به ویژه در آمریکا، شوروی، انگلستان و فرانسه که تحت تاثیر جنگ قرار داشته اند، تاثیرات عمیقی بر پیشرفت فناوری در سطح جهان بر جای گذاشته که هنوز به درستی فهمیده نشده است.
این اتفاقات شگرف و تازهای که بعد از جنگ جهانی دوم روی داد و روندهای جدیدی که پس از آن شکل گرفت سیمای رقابت و توسعه یافتگی را تغییر داد و چالش های جدیدی را سبب گردید. ورود کشورهای تازه صنعتی شده به جرگه رقابت، ظهور دلارهای به اصطلاح اروپایی و در دسترس قرار گرفتن بازارهای سرمایه، رشد سریع فناوری های اطلاعات و دسترسی تمام رقبا به اطلاعات، ظهور حوزه های جدید که مبتنی بر علم بود و شدت گرفتن رقابت بین کشورهای صنعتی از جمله روندهای نوظهور بود که رقابت بین شرکتها و در نتیجه کشورها را سخت تر نمود. رشد شدید دانش و فناوری و افزوده شدن فاصله کشورها در اثر این شتاب، بر اهمیت توجه به روندهای توسعه فناوری افزوده است. فناوری نانو، در چنین بستری از تحولات اقتصادی و اجتماعی، به جهان معرفی شد. جمهوری اسلامی ایران نیز بنا بر دلایل فوق، یعنی قرار گرفتن در بین بازیگران پیشتاز و پیش از شکل گیری کامل رقابت در این حوزه، وارد عرصه توسعه فناوری نانو شد.

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نـــام
ایمیل
نظر شما
کد امنیتی (حروف بزرگ) Captcha