: ۱۳۹۴/۰۹/۰۱ : ۲۵۹
تعداد رای : ۱

همه در موضوع فناوری نانو، کار خود را به خوبی انجام دادند

در شماره پیشین ماهنامه، بخش نخست مصاحبه با آقای مهندس سید محمود رضا سجادی ارایه شد که در آن برخی سیاست‌های حاکم بر تصمیمات ستاد نانو در آستانه تشکیل آن و در مسیر پیشرفت فناوری نانو در ایران را ذکر کردند؛ ایشان اشاره داشتند که پیشرفت این فناوری د